Postbus 610, 4900 AP, Oosterhout
+31 (0)85-047 1666
info@vlemtech.com

Vakbekwaam Persoon Railinfra

Een Vakbekwaam Persoon is eenpersoon welke direct onder de Ploegleider valt en wordt aangestuurd door een Ploegleider en/of Werkverantwoordelijke en is bekwaam genoeg om zelfstandig veiligheidsmiddelen te plaatsen en inzicht te hebben in een veilige werkplek binnen de Railinfra.

Het opleidingsniveau van een Vakbekwaam Persoon is ten minste niveau 2 of gelijkwaardig in de elektrotechniek. Door deze opleidingseis is hij/zij in staat om deze functie goed te kunnen uitvoeren. Tevens dient deze ook de opleiding Vakbekwaam Persoon te hebben gevolgd in de discipline waarvoor hij/zij wordt ingezet (RIV, Bovenleiding, Tractievoedingen). Ook dient de aangewezen persoon op de Landelijke Lijst te staan van schakelbevoegden ProRail.

In de Railinfra is het voorgeschreven dat schakelen en/of aarden/kortsluiten gedaan dient te worden door 2 personen. 1 van die personen dient ten minste Ploegleider te zijn en de andere minimaal Vakbekwaam Persoon (in de discipline RIV en Tractievoedingen). Voor Bovenleiding gelden er andere eisen.

Zo kan een Vakbekwaam persoon in opdracht van een Ploegleider samen met een andere Vakbekwaam Persoon aardingen aanbrengen en zelfstandig veiligheidsmaatregelen treffen. Daardoor kan bij grote onttrekkingen het gemakkelijk zijn om meerdere Vakbekwaam personen te hebben welke onder de supervisie vallen van de Ploegleider.

Het takenpakket van een Vakbekwaam Persoon is o.a.:

  • Samen met de Ploegleider de documenten controleren op veiligheid
  • Toezicht houden op de werkzaamheden
  • Samen met de Ploegleider of ander Vakbekwaam Persoon zelfstandig veiligheidsmaatregelen treffen (4 ogen principe)
  • Controle aardverbindingen
  • Controle kraanaardingen
  • Toezichthouden bij werkzaamheden aan/nabij hoogspanning installaties van ProRail
  • Rapporteren aan de Ploegleider en/of Werkverantwoordelijke
  • Metingen uitvoeren.

Vlemtech BV kan deze functie uitvoeren en leveren in de disciplines:

Railinfra Voedingen (RIV)
Onder & Schakelstations (1500 V)

Indien u hier meer informatie over wenst te ontvangen of vragen heeft, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Vlemtech BV
Postbus 610
4900 AP Oosterhout
Tel. +31(0)85 – 047 1666 (ook Whatsapp)
Info@Vlemtech.nl