Postbus 610, 4900 AP, Oosterhout
+31 (0)85-047 1666
info@vlemtech.com

Vakbekwaam Persoon Hoog-Laagspanning Basis

 • Relatie NEN 3140 en NEN 3840 met Arbowet, Arbobesluit en Europese normen zoals EN 50110
 • Bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties NEN 3140
 • NEN 3840 bedrijfsvoering van hoogspanningsinstallaties * NEN 3140 bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties
 • Kennis van de risico’s bij werkzaamheden aan of nabij elektrische laag- of hoogspanningsinstallaties
 • De vijf essentiële veiligheidseisen voor het in en uit bedrijf nemen van elektrische installaties
 • Kennis van de opbouw en de functie van de elektrische installatie
 • Vaardigheid in het beoordelen en creëren van een veilig werkgebied
 • Vaardigheid in het toepassen van de juiste procedures bij elektrotechnische werkzaamheden
 • Theoretische achtergronden van de elektrotechnische energietechniek
 • Gebruik van gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Gevolgen van overbelasting en kortsluitingen in elektrische installaties
 • Hoe te handelen bij afwijkingen van de normale bedrijfsvoering met elektrische installaties
 • Veiligstellen van elektrische installaties aan de hand van schakelplannen
 • Het in bedrijf nemen van installaties aan de hand van schakelplannen

Klik hier voor het actueel opleidingsaanbod