Postbus 610, 4900 AP, Oosterhout
+31 (0)85-047 1666
info@vlemtech.com

VOP (Voldoende Onderricht Persoon) NEN 3140 laagspanning

Cursusinhoud
  • Herkennen van gevaren en deze ook voorkomen in elektrische installaties
  • Wet en regelgeving met betrekking tot de Arbowet, Arbo-besluit en de NEN 3140
  • Verantwoordelijkheden in het kader van de NEN 3140
  • Veiligheidsprocedures leren kennen en uitvoeren
  • Omgaan met noodzakelijke gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Leren werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties zowel onder spanning als spanningsloos
  • Betreding van elektrische bedrijfsruimtes
  • Nemen van veiligheidsmaatregelen in diverse installaties Laagspanning
  • Standaard taalgebruik toepassen en juiste communicatie welke bij de aanwijzingen behoren