Postbus 610, 4900 AP, Oosterhout
+31 (0)85-047 1666
info@vlemtech.com

Schakelen 10 kV installaties

De schakeltraining 10 kV installaties bereid de deelnemer voor op het schakelen van deze (vaak) complexe installaties. Deze training wordt veelal gegeven aan personen welke weinig schakelen maar wel hun kennis op peil willen houden. Juist door deze training krijgt de deelnemer het zelfvertrouwen weer terug om in de 10 kV installaties te schakelen

 • Herkennen van gevaren en deze ook voorkomen in elektrische installaties
 • Wet en regelgeving met betrekking tot de Arbowet, Arbo-besluit en de NEN 3840
 • Verantwoordelijkheden in het kader van de NEN 3840
 • Veiligheidsprocedures leren kennen en uitvoeren
 • Omgaan met noodzakelijke gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Leren werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties zowel onder spanning als spanningsloos
 • Bedrijfsvoering van elektrische installaties
 • Schakelmateriaal herkennen en toepassen
 • Betreding van elektrische bedrijfsruimtes
 • Nemen van veiligheidsmaatregelen in diverse installaties Hoogspanning
 • Standaard taalgebruik toepassen en juiste communicatie welke bij de aanwijzingen behoren
 • Uitvoeren van schakelopdrachten en procedures toepassen bij bedieningswerkzaamheden in het kader binnen de NEN 3840