Postbus 610, 4900 AP, Oosterhout
+31 (0)85-047 1666
info@vlemtech.com

IV / WV Hoogspanning NEN 3840

 • Herkennen van gevaren en deze ook voorkomen in elektrische installaties
 • Wet en regelgeving met betrekking tot de Arbowet, Arbo-besluit en de NEN 3840
 • Verantwoordelijkheden in het kader van de NEN 3840
 • Veiligheidsprocedures leren kennen en uitvoeren
 • Omgaan met noodzakelijke gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Leren werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties zowel onder spanning als spanningsloos
 • Bedrijfsvoering van elektrische installaties
 • Schakelmateriaal herkennen en toepassen
 • Kabels en transformatoren herkennen en toepassen
 • Railsystemen, beveiligingen, stroomstelsels en stroomketens
 • Betreding van elektrische bedrijfsruimtes
 • Nemen van veiligheidsmaatregelen in diverse installaties Hoogspanning
 • Standaard taalgebruik toepassen en juiste communicatie welke bij de aanwijzingen behoren
 • Uitvoeren van schakelopdrachten en procedures toepassen bij bedieningswerkzaamheden in het kader binnen de NEN 3840
 • Voorbereiden en uitwerken van schakelbrieven