Postbus 610, 4900 AP, Oosterhout
+31 (0)85-047 1666
info@vlemtech.com

NEN 3140 inspectie

  • Voorkomt incidenten (bijvoorbeeld brand of letselongevallen of uitval van productie) en de mogelijke schade hiervan
  • Verminderd het risico op onverwachte bedrijfsuitval met omzetderving en productieschade
  • Geeft invulling aan de wettelijke eisen wat betreft zorgplicht voor werknemers en derden