Postbus 610, 4900 AP, Oosterhout
+31 (0)85-047 1666
info@vlemtech.com

Installatieverantwoordelijke

Een Installatieverantwoordelijke is eenpersoon welke (zoals de functie al aangeeft) verantwoordelijk is voor de gehele elektrische installatie en dient deze dan ook zodanig (te laten) onderhouden.

Dit klikt best een veelomvattende taak en dat is het eigenlijk ook. Als u een kleine installatie heeft, zal dit een taak zijn van een onderhoudsdienst of installateur. Echter bij grote en/of complexe installaties, is dat vaak een dagtaak.

De functie komen we tegen in de NEN 3140 (Laagspanning) als in de NEN 3840 (Hoogspanning).

De Installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor o.a.:

 • De elektrische installatie(s) en elektrische arbeidsmiddelen
 • Het in stand houden van de veiligheid van de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen, door regelmatig inspecties en tijdig herstel van gevonden gebreken
 • Het opzetten van een toegangsregeling voor ruimten met elektrisch gevaar
 • Vaststellen van procedures voor bediening van de installatie(s)
 • Het keuren van plannen voor uitvoering van werkzaamheden maar niet hoe om te gaan met werkrisico’s
 • Het toestemming geven voor de aanvang van werkzaamheden

Om deze werkzaamheden goed duit te kunne voeren is het belangrijk dat de Installatieverantwoordelijke ook zorgt dat de volgende informatie beschikbaar is en up to date is:

 • Schema’s
 • Tekeningen
 • Montage instructies
 • Gebruiksaanwijzingen
 • Bedieningshandelingen

Ook is de Installatieverantwoordelijke verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van inspectievoorschriften, onderhoudsprocedures en inspecties in de elektrische installatie. Ook bepaald de Installatieverantwoordelijke de meetprocedures en/of welke meetinstrumenten er gebruikt kunnen/mogen worden.

De Installatieverantwoordelijke dient te worden aangewezen door de werkgever of opdrachtgever welke deze bevoegdheden heeft gekregen. In de praktijk zal een directeur een Installatieverantwoordelijke (IV) aanwijzen en deze de bevoegdheden geven verdere aanwijzingen binnen het bedrijf te regelen. Dit omdat de IV vaak de kennis heeft met betrekking met de elektrotechnische verantwoordelijkheden. Bij grotere bedrijven doet de IV dit in samenspraak met HRM.

Tevens kan de Installatieverantwoordelijke ook advies geven over opleidingen en aansturingen op het gebied van trainingen. De werkgever is altijd eindverantwoordelijke!

Indien u zelf niet de kennis en kunde in huis heeft om dit systeem op te zetten, kan Vlemtech BV u adviseren op dit gebied en begeleiden naar een een veilig kwaliteitssysteem binnen de normen.

Indien u hier meer informatie over wenst te ontvangen of vragen heeft, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Vlemtech BV
Postbus 610
4900 AP Oosterhout
Tel. +31(0)85 – 047 1666 (ook Whatsapp)
Info@Vlemtech.nl