Postbus 610, 4900 AP, Oosterhout
+31 (0)85-047 1666
info@vlemtech.com

Ploegleider Railinfra

Een Ploegleider in de Railinfra is een persoon welke aangestuurd wordt door de Werkverantwoordelijke en is belast met de plaatselijke leiding op de werkplek met betrekking toto de elektrotechnische veiligheid namens de Werkverantwoordelijke.

Het opleidingsniveau van een Ploegleider is ten minste niveau 3 of gelijkwaardig in de elektrotechniek. Door deze opleidingseis is hij/zij in staat om deze functie goed te kunnen uitvoeren. Tevens dient deze ook de opleiding Vakbekwaam Persoon te hebben gevolgd in de discipline waarvoor hij/zij wordt ingezet (RIV, Bovenleiding, Tractievoedingen). Ook dient de aangewezen persoon op de Landelijke Lijst te staan van schakelbevoegden ProRail.

In de Railinfra is het voorgeschreven dat schakelen en/of aarden/kortsluiten gedaan dient te worden door 2 personen. 1 van die personen dient ten minste Ploegleider te zijn en de andere minimaal Vakbekwaam Persoon (in de discipline RIV en Tractievoedingen). Voor Bovenleiding gelden er andere eisen.

In het takenpakket van een Ploegleider zit o.a.:

  • Instructie geven aan ploegleden
  • Uitvoeren schakelopdracht
  • Uitvoeren aardplan
  • Controle documenten
  • Overleg voeren met uitvoerder en Werkverantwoordelijke
  • Overleg voeren met OBI
  • Controle werkzaamheden volgens voorschriften
  • Toezichthouden
  • Aansturen Vakbekwame Personen

Omdat dit een veiligheidstaak is, wordt veelal bij projecten de Ploegleider als individueel ploeglid gezien met een veiligheidstaak. Daardoor kan hij/zij zich volledig focussen op de uit te voeren werkzaamheden en anticiperen op de actuele omstandigheden.

De Ploegleider zal ook direct met de Werkverantwoordelijke contact opnemen wanneer er incidenten zijn.

Een ploegleider en Werkverantwoordelijke kunnen ook dezelfde persoon zijn. Indien dat het geval is, kan de Ploegleider op dat moment actie ondernemen.

Vlemtech BV kan deze functie uitvoeren en leveren in de disciplines:

Railinfra Voedingen (RIV)
Onder & Schakelstations (1500 V)

Indien u hier meer informatie over wenst te ontvangen of vragen heeft, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Vlemtech BV
Postbus 610
4900 AP Oosterhout
Tel. +31(0)85 – 047 1666 (ook Whatsapp)
Info@Vlemtech.nl