Postbus 610, 4900 AP, Oosterhout
+31 (0)85-047 1666
info@vlemtech.com

Steiger aarding

Indien een steiger gebruikt wordt in de nabijheid van elektrische installaties, dient deze geaard te worden.

De richtlijn steigers zegt het volgende:

Aarding is altijd de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en dient uitgevoerd te worden door een daartoe bevoegde installateur.

Als er geen elektrische arbeidsmiddelen op de steiger worden gebruikt of geen elektrische installaties op de steiger aanwezig zijn hoeft de steiger niet te worden geaard omdat er geen potentiaalverschil aanwezig is.

In de Arbowet staat het volgende voorschrift:

Alle metalen delen van stalen steigers moeten zijn verbonden met een beschermingsleiding, wanneer zich op, langs, aan of boven de steigers elektrische kabels of leidingen bevinden, die kunnen zijn aangesloten op een onder spanning staand elektriciteitsnet.

Met het “aarden” van een steiger wordt bedoeld dat de steiger wordt verbonden met de aarding van de elektrische installatie. Met als doel een eventueel potentiaalverschil (het verschil in voltage tussen twee geleiders, zoals stroomkabel en steiger)te voorkomen.

Een potentiaalverschil kan ontstaan door:

 1. Steigers nabij een hoogspanningsleiding .
 • Hoe de steiger in de praktijk moet worden geaard, hangt sterk af van de voorschriften van het distributiebedrijf .
 1. Steigers gemonteerd boven ondergrondse hoogspanningsleidingen.
 • Ook hier zijn de veiligheidsvoorschriften van het distributiebedrijf bepalend
 1. Steigers nabij een bovenleiding van tram, trein, trolleybus (zie hiervoor de veiligheidsvoorschriften van de desbetreffende bedrijven).
 • Ook hier kan de vervoersmaatschappij adviseren hoe een steiger geaard moet worden. In de praktijk wordt een horizontale afstand van 50 meter of meer als veilig beschouwd. Bij het werken in nabijheid van tram, trein of trolleybus dient men zich altijd in verbinding te stellen met het desbetreffend vervoersbedrijf en de daarbij geldende voorschriften in acht te nemen.
 1. Steigers op plaatsen waar statische elektriciteit en vonkvorming kunnen optreden.
   
 2. Steigers waarop elektrische leidingen aanwezig zijn, die beveiligd zijn met ≥ 32 A. Deze moeten een verbinding hebben tussen elektriciteitskast en steiger.
   
 3. Steigers waaraan liften geplaatst zijn. In dat geval moeten de liften gekoppeld zijn aan de veiligheidsaarding van de liftaansluitkast.

Wij kunnen voor u een aardpen slaan welke voldoet aan de richtlijnen. Een aardpen voor een steiger dient ten minste een weerstand te hebben welke lager is dan 50 Ohm. Afhankelijk van de grond dienen we hiervoor meerdere aardpennen te koppelen en te slaan.

Tevens zullen wij ook voor u de Klic melding aanvragen bij het Kadaster zodat uw documentatie geheel klopt voor de wet.

Wilt u een prijsopgave hebben voor het slaat van een steigeraarde? neem dan vrijblijvend contact met ons op.